Azərbaycanda mühasib və auditorlar üçün 2009-cu ildən etibarən beynəlxalq səviyyədə tanınan ilk və yeganə milli peşəkar kvalifikasiya

CNAA daim inkişaf etmək istəyən şəxslər üçün böyük imkandır.


 

Квалификация «Сертифицированный Национальный Бухгалтер и Аудитор» является профессиональной национальной квалификацией с международным статусом для бухгалтеров и аудиторов Азербайджанской Республики и основана на подтвержденных Министерством Финансов Азербайджанской Республики Стандартах Международной и Национальной Финансовой Отчетности.

Экзамен квалификации «Сертифицированный Национальный Бухгалтер и Аудитор» проводится со стороны Международного Учебного Центра GRBS® в рамках сотрудничества с Аудиторской Палатой Азербайджанской Республики, на азербайджанском и русском языках.

Кандидаты могут сдавать экзамены  квалификации последовательно или же в отдельности, основываясь на свои знания и потребности. После успешной сдачи экзаменов кандидаты удостаиваются статуса "Сертифицированного Национального Бухгалтера и Аудитора".

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: info@exams.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: