ACP Number: 764

Achieve recognition for your health and safety skills and knowledge anywhere in the world


 

Əməyin mühafizəsi üzrə NEBOSH Beynəlxalq Ümumi Sertifikatı

Tələbələr imtahan bloklarını istənilən qaydada verə bilərlər və bundan sonra hər blok üzrə nailiyyətlərini göstərən sertifikat alacaqlar. Kvalifikasiyanı əks etdirən bütün bloklar uğurla başa çatandan sonra, tələbə mükafatlandırma sertifikatı alacaq.

 

NEBOSH Beynəlxalq Ümumi Sertifikatı (IGC) sağlamlıq və təhlükəsizlik, identifikasiya və işyerlərindərisklərə nəzarət və bu biliklərin praktiki tətbiqinə aid olan prinsipləri əhatə edir. IGC kurikulumu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (ILO) Qaydalar Toplusu kimi ən yaxşı təcrübələr və beynəlxalq standartlarlar əsasında risklərin idarə edilməsi yanaşmasını tətbiq edir. Tələb olunan da kurikulumun bir hissəsi yerli qanunlar və mədəni amillər ola bilər. 

Kvalifikasiyaya həmçinin iş yerinin praktiki qiymətləndirilməsi daxildir.

Beynəlxalq Ümumi Sertifikat hər biri ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilən üç bloka bölünür:

  • Beynəlxalq səhiyyə və təhlükəsizliyin idarə olunması (IGC1)

  • Iş yerlərindəki beynəlxalq risklərin nəzarəti (IGC2)             

  • Səhiyyə və təhlükəsizliyin beynəlxalq təcrübi tətbiqi (IGC3)  

 

 

Neft və qaz sahəsində əməliyyat təhlükəsizliyi üzrə NEBOSH Texniki Sertifikatı

Bu kvalifikasiya neft və qaz sənayesində proses təhlükəsizliyinin idarə etmə prinsiplərini əhatə edir. Kurikulum ən yaxşı təcrübələr və beynəlxalq sənaye standartları əsasında risklərin idarə edilməsi yanaşmasını tətbiq edir.

Kurs bunları əhatə edir:

 

  • Bu sahədə təhlükəsizlik və ətraf mühitin idarə edilməsi
  • Karbohidrogenlərin kimyəvi emalının təhlükəsizliyi
  • Yanğından mühafizə və fövqəladə hallara reaksiya   

28 M/St, Baku Central Hub Pushkin Street, Demir Yol Plaza, 15,16th floors Baku AZ1010, Republic of Azerbaijan

T: (994 12) 599-00-61 • T: (99412) 599-00-62 • T: (99412) 599-00-63 • E: info@exams.az

© 2013- GRBS® INTERNATIONAL EXAMINATION CENTER

Join us on: